Støtteforeningen

Fænøsund Friskoles Støtteforening ønsker at støtte op om friskolens sociale liv og synliggøre den i lokalsamfundet igennem forskellige arrangementer.

Støtteforeningen yder en stor indsats med at samle penge ind, der anvendes til udgifter ud over den almindelige drift. Ud over et almindeligt kontingent, arrangerer foreninge desuden flere sociale arrangementer for at samle penge ind.

Støtteforeningen har f.eks. givet skolen skulpturen lavet af skolens gamle blodbøg, givet frugt til motionsdag, skaffet refleksveste til Mellemgruppen osv.

Et medlemsskab af støtteforeningen koster kun 100kr om året pr husstand.

Hvis du vil læse mere om Fænøsund Friskoles Støtteforening, så klik på "Støtteforeningen" i menuen.