Bestyrelsen på Fænøsund Friskole har igangsat arbejdet med at udarbejde en vision, der vil blive fremlagt i løbet af 2018.

Visionen udarbejdes i samarbejde med forskellige parter, herunder lærestaben, for at sikre optimal forankring.

Når visionen er udarbejdet, vil den naturligvis blive lagt her på siden.

På skolen arbejdes der med 5 værdier: Kreativitet, Reflektion, Ansvarlighed, Fællesskab og Tillid (KRAFT).

Hvis du vil se, hvordan nogle elever fortolker disse værdier, så se mere her:

Og her udtaler Tabita og Dorte sig om, hvordan værdierne kommer til udtryk: