Lillegruppen

Lillegruppen omfatter eleverne i Førskolen (starter 1.3) samt 0.-3. klasse.

I førskolen lærer børnene at være elever! Det kan nogen gange være lidt svært at komme fra børnehaven og skal lære at række hånden op, sidde stille eller vente på tur. Men det er en vigtig forudsætning for at man kan indlære.

Lillegruppen deltager på lige fod med de andre klasser i både morgensamling, fortælling, frikvarterer osv.  Der ud over er Lillegruppen sammen om en masser aktiviteter. Det kan være tema-skema om fredagen, emneuger, den årlige teaterforestilling samt lejrskolen.

Lærerne i lillegruppen arbejder tæt sammen for at sparre med hinanden, udvikle samarbejdet og ikke mindst for at lære alle børn at kende. Hvert år afholdes både skole-hjem-samtaler og forskellige tema-aftener. Ligeledes udsender lærerne løbende et Familiebrev, der giver info om livet i klassen og praktiske informationer om den kommende undervisning og praktiske informationer.

 

Fænøsund Friskoles SFT, Frihjulet
 
Frihjulet er Fænøsund Friskoles SkoleFritidsTilbud. Man kan som elev benytte tilbuddet når man går i 0. – 3. klasse. Frihjulet har åbent kl. 6.30 – 8.15 og kl. 12.15 – 16.30 (fredag dog kl. 16.00).
 
Vi vægter frisk luft – hver dag. Således er alle børn i Frihjulet udenfor efter skoletid. Vi tåler også støvregn og kulde (alt indenfor rimelighedens grænser…) Dette fordi det er rart, at få klaret hovedet efter en lang skoledag, men også fordi det er beviseligt, at børn der opholder sig meget udenfor har færre sygedage og bedre motorik.
 
Når det er tid for at gå indenfor, er der fri lege, og personalet sætter aktiviteter i gang for dem der måtte ønske dette.
 
I løbet af året har vi tradition for flere forskellige arrangementer i Frihjulet; i løbet af vinteren overnatter alle børn og voksne i Frihjulet, vi har forskellige udflugter, både sammen i hele Frihjulet men også i mindre grupper, vi har også ind imellem besøg af en forælder eller to der kan fortælle om deres job eller fritidsbeskæftigelse. Derudover holder vi sommerafslutning og afholder også et julearrangement. Som noget nyt, afholder vi desuden et ”Frittermarked” med efterfølgende Fredagscafe i løbet af efteråret.
 
I Frihjulet vælger vi, at give børnene frihed under ansvar. Vi vil gerne lære børnene at tage ansvar – og tingene og for hinanden. Vi vægter den fri leg, trygge rammer og en god atmosfære, og de ansatte i Frihjulet er imødekommende og tydelige voksne. I Frihjulet vil vi gerne hjælpe børnene til at være gode kammerater.
 
Hvis du vil læse mere om Lillegruppen og Frihjulet, så kig i menuen under "Lillegruppen".