Hvordan er det at gå på Fænøsund Friskole?

En stor del af det at gå på Fænøsund Friskole handler om fællesskab. Fællesskabet er mange ting, og det kommer bla. til udtryk på så forskellige niveauer som:

- Morgensamling (hver mandag går alle ned til vandet ved Fænøsund - det giver frisk luft og ilt til både krop og sjæl)

- Fortælling

- Musikskole

- Luciadag (for pigerne) og Tonsedag (for drengene)

- Tema-skema

- Spil Dansk-aften

- Årlig lejrskole

Det at være i et fællesskab stiller store krav om ansvarlighed. Derfor er det vigtigt, at man påtager sig sit ansvar overfor både sig selv og andre.

På skolen har hver elev en klasseven. Det betyder, at hver elev fra 0. klasse parres med en elev fra 5. klasse, hver elev i 1. klasse parres med en elev i 6. klasse osv. Den store elev tager om nødvendigt ansvar for den mindre og hjælper både med praktiske ting og med at sikre, at alle har det godt med hinanden.

Fænøsund Friskole udbydder mange af de samme fag, som der tilbydes i folkeskolen. Det være sig naturligvis dansk, matematik, fysik, biologi, drama, billedkunst osv. Ligeledes afholdes Folkeskolens afgangsprøve også. Dertil kommer mange ekstra ting, som der ikke tilbydes i folkeskolen.

Hvis du vil læse mere omkring skolelivet og de enkelte fag, så kig i menuen under "Skoleliv"