Hvordan skiller Fænøsund Friskole sig ud?

Fænøsund Friskole hviler på det Grundtvigske livssyn og Kolds skoletanker. Skolen tager sit udgangspunkt i den danske kulturarv, hvor fortælling og sang vægtes højt.

Hver dag begynder 8.15 med fælles morgensang. Det er for skolen af stor vigtighed, at der er fokus på både de boglige og de kreative fag.

Det skal give mulighed for såvel kunstnerisk, kreativ og kropslig udfoldelse. Det kommer f.eks. til udtryk i, at der er såvel fortælling som morgensamling på skemaet, ligesom vi har tema-skema, der sammenkobler forskellige fag og alderstrin til glæde og læring for alle elever. Det betyder, at eleverne bliver i stand til udtrykke sig på forskellige former og evner at tilpasse sig forskellige situationer.

Skolen skal i hele sit virke afspejle værdierne: Kreativitet, refleksion, ansvarlighed, fællesskab og tillid (KRAFT).
 
Som en del af grundlaget for hele vores skole har vi et princip om, at forældrene yder en aktiv arbejdsindsats på skolen. Det betyder bla.,
at man påtager sig en rolle i forældrearbejdet, hvor man f.eks. kan hjælpe på fælles rengøringsdage, hjælpe med forbedringer på
legepladsen osv.
 
Vi tolererer ikke mobning på Fænøsund Friskole - mobning er bortvisningsgrund.
Ellers gælder reglen:
Du skal behandle andre som du selv ønsker at blive behandlet.

Fænøsund Friskole tilbyder undervisning fra 0.-9. klasse med mulighed for Folkeskolens Afgangsprøve (FSA) i de fleste fag.

Hvis du vil læse meget mere om skolen, så kan du f.eks. klikke på "Om skolen" og "Skoleliv" i menuen.