Fænøsund Friskoles Støtteforening

 

Foreningens formål:

Fænøsund Friskoles Støtteforening ønsker at støtte op om friskolens sociale liv og synliggøre den i lokalsamfundet igennem forskellige arrangementer.

Formålet med støtteforeningen er at samle penge ind til skolen via medlemsskaber, donationer og arrangementer, som eks. grønt marked mv.
De indsamlede midler skal være et supplement til udgifter, som ligger udover den almindelige drift.

 

Medlemskab:

Som medlem kan optages enhver der ønsker at støtte foreningens formål

Prisen for medlemskab er Dkk 100 årligt pr. husstand/virksomhed

Beløbet indbetales på

 

Donationer:

Støtteforeningen modtager gerne donationer udover det årlige medlems beløb.
Støtteforeningen er CVR registreret, CVR nr. 38184288

 

Bestyrelsen pr. 18/9 2017:

Nuværende bestyrelse består af forældre på skolen

Formand:                      Lajla Nielsen
Kasserer:                       Annelise Outzen Iversen
Bestyrelsesmedlem:      Brigitte Paul
Bestyrelsesmedlem:      Didde Tørnæs
Bestyrelsesmedlem:      Carina Hauge Jensen                                 

 

Kontakt:

Mailadresse:                  [email protected]

 

Aktiviteter:

Støtteforeningen arrangerer forskellige aktiviteter mhp at styrke fællesskabet på skolen og rejse midler til fremtidige investeringer.