Priser for at have barn i SFT
 
 
Bestyrelsen ved Fænøsund Friskole har vedtaget følgende principper for Skole-Fritids-Tilbud.
Der betales for den tid man bruger SFT. Dette hænger naturligt sammen med 2 ting:
 
1. At der jo kun er brugerne til at betale for personaleforbruget
2. At vi mener det er vigtigt at overveje, hvor meget tid børn og forældre skal have med og til hinanden
 
Desuden er der vedtaget at man betaler 11 rater (juli er betalingsfri)
 
Priser pr. 1. august 2018:
 
Pasning mellem 6.30 - 8.00: 305 kr. pr. md. i 11 måneder
SFT efter undervisningens ophør til 15.00: 820 kr. pr. md. i 11 måneder
SFT efter undervisningens ophør til 16.30: 930 kr. pr. md. i 11 måneder
SFT mellem 6.30 og 15.00: 1.110 kr. pr. md. i 11 måneder
SFT mellem 6.30 og 16.30: 1.220 kr. pr. md. i 11 måneder
 
Søskendemoderation 50% ved 3. barn, 100% ved 4. og efterfølgende børn på skolen (gælder ikke tidlig skolestart)
 
1. august opkræves kr. 100,- til ture og fester
 
Priser i ferier: 320 kr. pr. påbegyndt uge
Gebyr ved for sen afhentning: 150 kr. pr. gang
 
Såfremt man ønsker at ændre sin SFT-tilmelding, skal dette gøres senest den 15. i måneden før