Fænøsund Friskoles SFT, Frihjulet Tlf.: 64 41 03 47 (benyttes ved sygemeldinger)
 
Frihjulet er Fænøsund Friskoles SkoleFritidsTilbud. Man kan som elev benytte tilbuddet når man går i 0. – 3. klasse. Frihjulet har åbent kl. 6.30 – 8.15 og kl. 12.15 – 16.30 (fredag dog kl. 16.00). Der i Frihjulet ansat 4 voksne med relevant uddannelse samt en pædagogmedhjælper. I perioden 1. marts – er yderligere 1 pædagog ansat, grundet opstart af før-skole.
 
Hver eftermiddag spiser vi eftermiddagsmad sammen i Frihjulet.
I forhold til eftermiddagsmaden vægter vi samværet omkring bordet, og de samtaler det kan give. Vi har en holdning til, at sund og ordentlig kost, er nødvendigt for at kunne holde en hel dag i skole og SFT. Desuden bruger vi pausen midt på dagen til a få talt om forskellige ting og informere børnene. For at få en ordentlig stund ud af denne seance, bruger vi tid på, lære børnene de spilleregler der er gældende, når man sidder mange mennesker sammen. Hele sommerhalvåret spiser vi, hvis vejret tillader det, udendørs. I vinterhalvåret tilbyder vi historielæsning til de interesserede under maden. Denne gruppe sidder i 1. klasse og spiser, mens de øvrige børn sidder i Frihjulet.
 
Vi vægter frisk luft – hver dag. Således er alle børn i Frihjulet udenfor efter skoletid. Vi tåler også støvregn og kulde (alt indenfor rimelighedens grænser…) Dette fordi det er rart, at få klaret hovedet efter en lang skoledag, men også fordi det er beviseligt, at børn der opholder sig meget udenfor har færre sygedage og bedre motorik.
 
Når det er tid for at gå indenfor, er der fri lege, og personalet sætter aktiviteter i gang for dem der måtte ønske dette.
 
Klokken ca. 14.30 ringer vi med klokken, og der ryddes op ude og inde inden vi spiser eftermiddagsmad. Denne stund kan virke lidt kaotisk for dem der lige træder ind i det, men vi vægter at alle hjælper til med at rydde op – også dem der måtte være på vej hjem midt i det hele.
 
I løbet af året har vi tradition for flere forskellige arrangementer i Frihjulet; i løbet af vinteren overnatter alle børn og voksne i Frihjulet, vi har forskellige udflugter, både sammen i hele Frihjulet men også i mindre grupper, vi har også ind imellem besøg af en forælder eller to der kan fortælle om deres job eller fritidsbeskæftigelse. Derudover holder vi sommerafslutning og afholder også et julearrangement. Som noget nyt, afholder vi desuden et ”Frittermarked” med efterfølgende Fredagscafe i løbet af efteråret.
 
Frihjulet er på linje med resten af skolen, med til at sortere affald, indkøbe miljøvenlige rengøringsmidler, spise økologisk og i det hele taget tænke og handle miljørigtigt, så vi også i fremtiden kan have Friluftsrådets grønne flag hængende.
 
Forældrearbejdet ligger os meget på sinde. Vi mener, at det er vigtigt, at vi samarbejder omkring børnene, og det kræver en god og naturlig dialog forældre og personale imellem. Vi bestræber os på, at gribe ind med det samme, hvis vi bekymrer os om et barn. Et enkelt spørgsmål kan ofte gøre det af med en masse spekulationer.
 
I Frihjulet vælger vi, at give børnene frihed under ansvar. Vi vil gerne lære børnene at tage ansvar – og tingene og for hinanden. Vi vægter den fri leg, trygge rammer og en god atmosfære, og de ansatte i Frihjulet er imødekommende og tydelige voksne. I Frihjulet vil vi gerne hjælpe børnene til at være gode kammerater fordi:
 
Nære relationer til andre børn er vigtige
Fænøsund Friskole – og dermed også Frihjulet – er mobbefri zone. Mobning accepteres ikke !
For at være ”en god kammerat” er man nødt til at kende til almindelige, sociale spilleregler som er nødvendige, når mange mennesker er samlet på et sted, som det er tilfældet i skole, fritidstilbud, arbejdsplads osv.
 
Som voksne bliver vi ofte inddraget i børnenes konflikter som mæglere, men vi er den overbevisning, at børn lærer meget af, at løse deres konflikter uden indblanding fra voksne. Derfor forsøger vi os ofte med gode råd, i stedet for at bryde ind og afslutte en konflikt. Nogle gange bliver det imidlertid så svært, at man har brug for hjælp til at komme videre uden tabere, men også til at komme videre bagefter.
 
Helt praktisk kan vi fortælle, at for sen afhentning af et barn, udløser et gebyr på 150 kr. pr. gang og at pasning i skoleferier koster 320 kr. pr. påbegyndt uge.
 
Hvis man ønsker at udmelde sit barn af SFT, skal det gøres skriftligt senest d. 15. måneden før.
 
Ved spørgsmål, står personalet altid til rådighed.